Badehusforeningen Kerteminde Sydstrand 

Nyheder

Vedr. begrebet "gasskabe". Kommunen har meddelt, at gasskabe ikke må være større end 0,36 m3. Mål selv frem til det ideelle. Dog nok ikke mere end 60 cm ud fra huset.

 

Kontingent for 2018-19 er kr  200,00

Der gøres opmærksom på, at den opstillede container, kun må benyttes til alm. køkkenaffald.

NB! Spar foreningen for portokroner - modtag materiale pr. mail (vi mangler kun 4 mailadresser):

Send din mail adresse incl. navn og husnr. til sekretæren Anker U. Glerup

info@kertemindesydstrand.dk

Seneste bestyrelsesmøde er afholdt 12 April 2018

Information til badehusejere:

 

Mailadresse til Badehusforeningen Kerteminde Sydstrand.

 

info@kertemindesydstrand.dk

 

General forsamling i badehusforeningen:

Generalforsamling 2018 afholdes lørdag den 26. Maj i Kulturhus Fjorden, Regner Langesvej 1, Kerteminde, ( Tidl. Fjordvangsskolen )

Foreningens bankkonto er:

Danske Bank, regnr. 1551 kontonr. 60068437

MobilePay 23 34 73 42

 

Åbningstiderne for toiletterne:

Handicaptoilettet er i år åbent fra 10 april til 1. oktober.

Dame- og herretoilettet er åbent fra 18. april til 1. oktober.

 

Vandhanerne:

Der er åbnet for vandhanerne i tiden fra 10. april til 1. oktober.

 

Strandarealerne:

Strandarealerne er offentlige og må ikke ændres. Der må ikke slåes græs eller sættes fast møblement op.

Se i øvrigt den udleverede lokalplan for området.

 

Containeren:

Kerteminde kommune har opstillet en container på p-pladsen ved grusvejen mellem badehusene og kollegiet.

Containeren tilhører badehusejerne og skal benyttes til almindelig dagligdags køkkenaffald. Den må IKKE benyttes til haveaffald, kasserede møbler, malerbøtter, flasker o.lign. affald. Badehusejerne skal selv sørge for fjernelse af ovenstående affald.

 

Genbrugsplads:

Kerteminde genbrugsplads på Hindsholmsvej må benyttes vederlagsfrit.

Genbrugspladsens åbningstider er i tiden fra 1. april – 31. oktober:

 

Mandag til fredag fra kl. 1000 – 1700

Lørdag fra kl. 0900 – 1300

Søn- og helligdage fra kl. 0900 – 1300

Grundlovsdag fra kl. 0900 – 1200

 

Container:

Der opstillen en container til Grønt Affald ( Ikke Jord ) "på marken" fra d. 25/5 til 11/6-2018

 

Kystsikring:

På Kerteminde Kommunes hjemmeside kan der læses om den fremtidige kystsikring, hvor en forhøjelse af diget med ca. 0,5 m er med i planerne.

 

 

Bestyrelsen består af:

 

Formand: Henrik Agner

Stegstedvej 34 F

5200 Odense V

Tlf. 6616 8499

Mobil 2159 2003

Mailadresse: henrikagner@mail.dk

Hus nr. 12

 

Næstformand: Susanne Holte Hansen

Guldhornsvej 16, Galdehus

6270 Tønder

Mobil 21796232

Mailadresse:

Susanneholte@gmail.com

Hus nr. 31

 

Kasserer: Bjarne Ploug

Bystævnet 8

5260 Odense S

Mobil 2334 7342

Mailadresse: bjarner.ploug@Gmail.com

Hus nr. 35

 

Sekretær: Anker U. Glerup

Klintevej 18

5300 Kerteminde

mobil 40197119

Mailadresse:

Glerup@Stofanet.dk

Hus nr. 64

 

Bestyrelsesmedlem:

Erik Brøndsted

Godthåbsgade 48, st tv

5000 Odense C

Tlf. 66133404

Mobil 30897615

Mailadresse: gerik@mail.dk

Hus nr. 16